Close

Woning kopen

Nadat u met verkoper tot overeenstemming bent gekomen, wordt er een koopovereenkomst opgesteld. In deze schriftelijke overeenkomst staan alle afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt. Wij kunnen deze overeenkomst voor u opstellen of controleren. 

Wanneer de koopovereenkomst is ondertekend en definitief geworden, gaan wij de overdracht voorbereiden. 
De verkoper is verplicht de eigendom te leveren vrij van hypotheken en beslagen. In geval verkoper één of meer hypotheken op de woning heeft, vragen wij bij de betreffende geldverstrekker(s) op hoeveel er bij gelegenheid van de overdracht afgelost moet worden.

De koper dient te zorgen voor de betaling van de koopprijs. Vaak heeft hij hier een geldlening voor nodig. Het opvragen van de benodigde gelden en het opstellen van de hypotheekakte voor de koper wordt door het notariskantoor verzorgd.

Als alles is voorbereid nemen wij contact met beide partijen op om een afspraak te maken voor het ondertekenen van de aktes.  

De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer wij een afschrift van de akte van levering hebben ingeschreven in het eigendomsregister bij het kadaster. Dan bent u officieel eigenaar van uw nieuwe woning. De bijbehorende hypotheekakte wordt ingeschreven in het hypothekenregister van het kadaster.  

Voor de beste prijs/kwaliteit in de regio neemt u vrijblijvend contact met ons op.