Close

Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Verenigingen zijn er in twee soorten:

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Indien u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Wij leggen de statuten van de vereniging vast in de oprichtingsakte. Na ondertekening zorgen wij dat de vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Als u uw vereniging niet via de notaris opricht of deze de statuten laat vaststellen, dan is er sprake van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. 

Wilt u de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid oprichten, dan moeten de statuten een aantal verplichte onderdelen bevatten. Deze hebben betrekking op leden, bestuur, besluiten, vertegenwoordiging, vergaderen, administratie, jaarverslag, etc.
Onzorgvuldige statuten of toepassing kunnen leiden tot veel problemen.

Voor de beste prijs/kwaliteit in de regio neemt u vrijblijvend contact met ons op.