Close

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal.
Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden, waardoor er nu meer ruimte en vrijheid is om de statuten naar eigen wensen en inzicht in te richten. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten;
  • het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen;
  • de bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft;
  • het is mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen;
  • het is eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen;
  • het is mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.

De hoogste macht binnen een B.V. ligt bij de aandeelhouders. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een B.V. kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine B.V.’s is de bestuurder vaak de enige aandeelhouder.

Wij leggen de statuten van de B.V. vast in de wettelijk voorgeschreven oprichtingsakte. Na ondertekening zorgen wij dat de B.V. wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij zorgen ook voor het aandeelhoudersregister.

Voor de beste prijs/kwaliteit in de regio neemt u vrijblijvend contact met ons op.