Close

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notarieel document waaruit blijkt wie gerechtigd is tot een erfenis en wie ter zake bevoegd is. Voor veel officiƫle doeleinden is de verklaring verplicht gesteld.

De verklaring is wettelijk geregeld en bevat een aantal vaste onderdelen:

  • Persoonlijke gegevens van de overledene;
  • Gegevens over diens huwelijkse staat en afstammelingen;
  • Toepasselijkheid van de wet en/of een testament;
  • Gegevens van de erfgenamen;
  • Gegevens van de bevoegde personen;
  • Relevante clausules uit het testament en andere belangrijke bijzonderheden.

De gegevens worden door ons verzameld o.a. door onderzoek in registers.
Rondom het opstellen van een verklaring van erfrecht kunnen er voor ons tal van werkzaamheden zich voordoen. Wij dienen betrokken personen te informeren en adviseren. We regelen schriftelijke verklaringen die met de nalatenschap verband houden, bijvoorbeeld over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis.
We regelen ook de bevoegdheid inzake de nalatenschap, bijvoorbeeld middels volmachten of een aanvaarding van de executele.

Regelmatig zorgen we ook voor de volledige afwikkeling van de erfenis, bijvoorbeeld de verdeling, en voor de fiscale afwikkeling.

Voor de beste prijs/kwaliteit in de regio neemt u vrijblijvend contact met ons op.