Close

Schenken

Met een schenkingsakte kunt u bij leven fiscaal-vriendelijk geld schenken. Het vermogen in een familie kan hierdoor op een aantrekkelijke manier overgaan naar een volgende generatie. Wie wil schenken met uitstel van betaling is wettelijk verplicht dat via de notaris vast te leggen.

De schenker kan dan het geschonken bedrag later uitbetalen wanneer hem dat (het beste) uitkomt of wanneer hij dan pas over het daarvoor benodigde geld beschikt. De schenking op papier is niet opeisbaar. Doorgaans pas bij overlijden van de schenker. Dan kan het geschonken bedrag alsnog uit de erfenis worden gehaald. Het is immers een schuld van de overleden schenker. Er hoeft daarom geen erfbelasting over dat bedrag te worden betaald. Er moet dan wel tussen partijen rente-betaling hebben plaatsgevonden.

Er zijn ook situaties waarbij het handig kan zijn dat de schenking eerder opeisbaar wordt, zoals intrek / opname in een verzorgings- of verpleegtehuis. Dat kan in de schenkingsakte worden opgenomen.

Voor de beste prijs/kwaliteit in de regio neemt u vrijblijvend contact met ons op.